top of page

Ορθοδοντική

Σκοπός της ορθοδοντικής θεραπείας είναι να αποκαταστήσει τις διαταραχές της σύγκλεισης και να αποδώσει στο στόμα αφενός τη μέγιστη λειτουργικότητα του κι αφετέρου την ιδανική αισθητική εκδοχή του. Με τον όρο σύγκλειση εννοούμε τον τρόπο που «συναρμόζουν» τα πάνω με τα κάτω δόντια μας, όταν το στόμα μας είναι κλειστό. Μια ιδανική σύγκλειση μας επιτρέπει να έχουμε σωστότερες αναλογίες προσώπου, πιο υγιή δόντια, καλύτερη μάσηση, καλύτερη άρθρωση, καλύτερη υγεία.

Ορθοδοντική ανηλίκων

Η ορθοδοντική ανηλίκων χωρίζεται:


1. στην προληπτική ορθοδοντική η οποία ασκείται κατασταλτικά ώστε: είτε για να προλάβει την εκδήλωση μελλοντικής ορθοδοντικής ανωμαλίας στον μόνιμο φραγμό, είτε για να μειώσει την έκταση και την ένταση και το χρόνο αποκατάστασης του αναπόφευκτου ορθοδοντικού προβλήματος του μόνιμου οδοντικού φραγμού. Εφαρμόζεται συνήθως από την ηλικία των 6 χρόνων μέχρι τα 12, ηλικία που στη πλειοψηφία των παιδιών έχει ολοκληρωθεί ο μόνιμος οδοντικός φραγμός. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις θηλασμού του δακτύλου, πιπίλας πέραν του 4ου έτους με αποτέλεσμα τη δημιουργία χασμοδοντίας , προώθησης της γλώσσας δηλ.  «πλημμελούς κατάποσης», σε περιπτώσεις πρόωρης απώλειας και τερηδονισμών νεογιλών δοντιών όπου έχουμε απώλεια χώρου για την άνετη ανατολή των αντίστοιχων μονίμων, με αποτέλεσμα συνωστισμούς κι ενδείξεις για εξαγωγές μονίμων δοντιών. Ενδείκνυται επίσης σε σταυροειδείς συγκλείσεις που μπορούν να επηρεάσουν μέχρι και την ομαλή αύξηση των οστών των γνάθων.
Πραγματοποιείται με κινητά ή ακίνητα ορθοδοντικά μηχανήματα, με εκλεκτικούς τροχισμούς, με ασκήσεις, με κατασταλτικές εξαγωγές, κ.α ανάλογα του σχεδίου θεραπείας που θα επιλεγεί κατόπιν της κλινικής και ακτινογραφικής αξιολόγησης του περιστατικού.
Τα πλεονεκτήματα της προληπτικής ορθοδοντικής είναι ότι μας απαλλάσσει από την εγκατάσταση προβλημάτων σύγκλεισης τα οποία για να αποκατασταθούν αργότερα απαιτούν πολυπλοκότερη αντιμετώπιση, πιθανές εξαγωγές μονίμων δοντιών, περισσότερο χρόνο σε ηλικίες που είναι περισσότερο ενοχλητική η ύπαρξη ορθοδοντικών μηχανισμών.


2. στην ορθοδοντική αποκατάστασης της εκδηλωμένης ορθοδοντικής ανωμαλίας. (επανορθωτική ορθοδοντική) κατά την οποία σύμφωνα με το εκάστοτε σχέδιο θεραπείας τοποθετούνται συνδυασμοί κατάλληλων ορθοδοντικών μηχανισμών , ώστε ο ολοκληρωμένος συνήθως στην ηλικία των 11-13 χρόνων μόνιμος φραγμός να αποκτήσει την ιδανική διάταξη των οδοντικών τόξων.

Η ορθοδοντική ανηλίκων πραγματοποιείται μέσω:

-κινητών ορθοδοντικών μηχανισμών:  
 Oι κινητοί μηχανισμοί διακρίνονται σε -εξω-στοματικούς (headgear, face mask-Delaire, παλαιότερα οι επιγναθίδες) και σε - ενδο-στοματικούς ( υπερώιες πλάκες, λειτουργικά μηχανήματα, διαφανείς νάρθηκες…) Φοριούνται ανάλογα με τις ενδείξεις ή όλο το 24/ωρο ή κάποιες ώρες του 24/ωρου, αφαιρούνται για να καθαριστούν και να τηρήσει ο ασθενής τη στοματική του υγιεινή.

 

-ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών:  

Ακίνητοι μηχανισμοί είναι: Αγκύλια (Brackets), -υποδοχές, μεταλλικές, πορσελάνινες, πολυκαρβοξυλικές, τις οποίες ο ορθοδοντικός κολλάει με σύνθετες ρητίνες στην επιφάνεια των δοντιών και επάνω στις υποδοχές –αγκύλια-brackets- εφαρμόζει μεταλλικά διαδοχικά τόξα για να επιτύχει τις επιθυμητές μετακινήσεις. Η πρόσδεση των συρμάτινων τόξων στα αγκύλια γίνεται με μεταλλικές ή πλαστικές ως επί το πλείστον διαφανείς ή πολύχρωμες (40 αποχρώσεις) προσδέσεις.
Οι ακίνητοι μηχανισμοί αυτοί μπορεί να είναι είτε προστομιακοί και να φαίνονται, είτε γλωσσικοί –στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών- και να μην φαίνονται. Επίσης, υπάρχουν και οι ακίνητοι μηχανισμοί στην εσωτερική επιφάνεια των δοντιών, όπως γλωσσικά σιδεράκια, γλωσσικά και υπερώια τόξα (Nance Gusgarian) για διατήρηση των χώρων, μηχανήματα ταχείας διεύρυνσης της υπερώας, καθώς επίσης και ακίνητοι μηχανισμοί γλωσσικοί και υπερώιοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά περίοδο της συγκράτησης του ορθοδοντικού αποτελέσματος.

Ορθοδοντική ενηλίκων

Η ορθοδοντική ενηλίκων αφορά περιπτώσεις:

1. που η ορθοδοντική θεραπεία που δεν πραγματοποιήθηκε για διάφορες αιτίες στην παιδική ηλικία και τώρα είτε για αισθητικούς είτε για λειτουργικούς λόγους ο ασθενής μας θέλει να αποκαταστήσει το πρόβλημα.
2. που η προσθετική αποκατάσταση είναι αδύνατη (γέφυρες, εμφυτεύματα κτλ) είτε γιατί ο χώρος που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η απόκλιση των παρακείμενων δοντιών είναι προβληματική, ή πιθανή υπερ-σύγκλειση καθιστούν απαγορευτική την τοποθέτηση προσθετικής εργασίας κ.α. Κατόπιν της ορθοδοντικής θεραπείας οι χώροι επανακτώνται , οι αποκλίσεις διορθώνονται, η υπερσυγκλείση αποκαθίσταται, η προσθετική αποκατάσταση γίνεται πλέον εφικτή. 

3. που παρουσία περιοδοντικής νόσου έχει προκαλέσει «μετανάστευση» των δοντιών από την αρχική τους θέση με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα. 

4. που απαιτείται είτε για λόγους ατυχημάτων ή αισθητικούς γναθοχειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια αποκατάσταση των οδοντικών φραγμών με ορθοδοντική θεραπεία. Είναι σαφές ότι προϋπόθεση για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος είναι η συνεργασία των οδοντιατρικών ειδικοτήτων με τον γενικό οδοντίατρο.
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Στην ορθοδοντική ενηλίκων, -για λόγους βελτιωμένης αισθητικής κατά τη διάρκεια της θεραπείας - έχομε στη διάθεσή μας όλες τις μεθόδους των κλασσικών κινητών και ακινήτων ορθοδοντικών μηχανισμών, αλλά και μηχανισμούς οι οποίοι είναι από πολύ διακριτικοί έως αόρατοι!!! Σιδεράκια μεταλλικά, σιδεράκια διαφανή, σιδεράκια γλωσσικά, διαφανείς νάρθηκες

bottom of page